torsdag 7 oktober 2010

Tåg-/busstabeller

Jag gör härmed ett försök att bilda lite klarhet i logistiken kring eventet (med risk för att det revideras när logistikens mästare kommer hem). Skulle det vara så att det är helt hopplöst att få ihop tåg med buss får vi försöka lösa det och hämta med bil vid tåget.


Tidtabell - Öresundståg Göteborg/Köpenhamn

Tidtabell - buss från Varberg mot eventet, busshållsplats Ås Gamla Köpstad

Inga kommentarer: